Vzpostavitev platforme za koordinirano oskrbo kroničnih bolnikov (PKOKB)
Inova IT skupaj s nosilnimi partnerji in bosta v okviru projekta nadgradilo obstoječo podatkovno platformo Think!EHR, ki temelji na odprtem podatkovnem modelu (openEHR), in omogoča univerzalen zapis kliničnih podatkov, ter njihovo prenosljivost med različnimi aplikacijami in ustanovami.

Projekt bo obstoječo platformo za shranjevanje kliničnih podatkov nadgradil z modularno zastavljenim ogrodjem za izdelavo celovite in enovite informacijske podpore procesu oskrbe kroničnih bolnikov. Podatkovni nivo se bo nadgradil z odločitveno logiko, podporo procesom, komunikacijskim modulom in uporabniškimi vmesniki, ki so med seboj ločeni in omogočajo modularno gradnjo aplikacije.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za Gospodarski razvoj in Tehnologijo Republike Slovenije ter Evropski Sklad za Regionalni razvoj Evropske unije. Več informacij o evropskem kohezijskem programu v Sloveniji je dostopno na www.eu-skladi.si

Povezava na spletno stran izdelka: www.marand.com/pathfinder
PARTNERJI PROJEKTA
Inova IT d.o.o. (partner projekta)
Marand d.o.o. (nosilni partner)
VREDNOST PROJEKTA
1.5 mio€
TRAJANJE
9.9.2016 - 8.09.2018
PROJEKTNI VODJA
Samo Drnovšek